•  
    • von 1
P_17212-Fr-04_V_001
P 17212 Fragment 4, Verso