•  
    • von 1
P_05863-Fr-03_V_001
P 5863 Fragment 3, Verso