•  
    • von 1
P_17027-Fr-f_V_001
P 17027 Fragment f, Verso