•  
    • von 1
P_17288-Fr-g_V_001
P 17288 Fragment g, Verso